beeld

Ontvang je aanvullend pensioen zonder zorgen over administratieve rompslomp!

Na je loopbaan moet je ten volle van je pensioen kunnen genieten en je aanvullend pensioen snel en zonder onnodige administratieve rompslomp ontvangen.

Meer dan 4,2 miljoen werknemers en zelfstandigen zijn aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling als onderdeel van hun dienstverband. Dit betekent dat 76% van de beroepsbevolking een aanvullend pensioen ontvangt bovenop het wettelijke pensioen als ze met pensioen gaan. Maar het is niet altijd gemakkelijk om dit pensioen ook daadwerkelijk uitbetaald te krijgen.

Sigedis heeft daarom 5 praktische verbeteringen ingevoerd om je duidelijker te informeren, administratieve rompslomp te vermijden en de uitbetaling van je aanvullend pensioen te versnellen:

 

1. Betrouwbare en heldere informatie over uw aanvullend pensioen

Mensen kunnen al sinds 2016 zelf hun ‘vergeten’ rechten opsporen via mypension.be. Ze kunnen op één plek snel terugvinden tijdens welke job ze iets hebben opgebouwd, waar die rechten zitten en hoeveel ze zullen krijgen. Daarnaast verzendt Sigedis jaarlijks ook naar alle aangeslotenen een update van hun aanvullend pensioendossier.

 

2. Pensioeninstellingen krijgen automatische updates

Sigedis biedt verzekeraars en pensioenfondsen actuele informatie over al hun aangeslotenen (actieven en slapers). Sigedis informeert pensioeninstellingen niet alleen wanneer een aangeslotene verhuist of trouwt, maar ook wanneer hij of zij met pensioen gaat of overlijdt.

 

3. Kies er voor om uw rekeningnummer maar één keer mee te delen

Om een snelle betaling te verzekeren, stuurt Sigedis niet alleen een signaal naar je pensioeninstelling bij overlijden of pensionering, maar ook andere informatie die nodig is voor de betaling. Sinds vorig jaar kunnen mensen die aanspraak maken op hun wettelijk pensioen aangeven dat hun rekeningnummer ook gebruikt kan worden om hun aanvullend pensioen te betalen. Dit rekeningnummer wordt dan automatisch doorgestuurd naar de pensioeninstelling die het aanvullend pensioen moet betalen.
 

4. Meteen bij de uitbetaling de juiste belastingen op uw aanvullend pensioen

Wanneer het aanvullend pensioen door de pensioeninstelling wordt betaald, houdt deze de belasting en sociale zekerheidsbijdragen met betrekking tot je aanvullend pensioen in. Deze belasting hangt af van de datum waarop het aanvullend pensioen wordt betaald. Wie wacht tot hij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of een volledige loopbaan heeft doorlopen voor hij met pensioen gaat en tot dan actief blijft, heeft recht op een voordeligere belasting.
 

5. Snellere uitbetaling aan je begunstigden in geval van overlijden

Een aanvullend pensioen kan een overlijdensdekking bevatten. Je begunstigden (bijvoorbeeld je partner of kinderen) ontvangen dan een bedrag als je overlijdt voor je pensioen. Je begunstigden zijn hier vaak niet van op de hoogte. Bovendien weten pensioeninstellingen niet altijd aan welke begunstigden deze bedragen moeten worden uitgekeerd. Daarom heeft Sigedis een online tool ontwikkeld voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Zie voor alle details ons persbericht via deze link