Onze online diensten voor het beheren van loopbaangegevens

Onze online diensten voor het beheer van loopbaangegevens bieden ondernemingen (werkgevers, sociale secretariaten, sommige middenveldorganisaties enz.) toegang tot loopbaangegevens van werknemers of maken het verzenden van loopbaangegevens mogelijk. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst kunt u nu ook bij Sigedis terecht voor het archiveren van arbeidscontracten. Vandaag de dag is dit nog niet wettelijk verplicht.

group of employees

Career Pro Documents

Wat is het? 

"CareerPro Documents" stelt werkgevers in staat om elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten naar Sigedis over te dragen.

Waarom? 

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten elektronisch af te sluiten (wet van 3 juni 2007). In desbetreffend geval bent u verplicht een exemplaar van de elektronische arbeidsovereenkomst te laten bewaren bij een elektronische archiveringsdienstverlener voor de duur van de arbeidsovereenkomst en tot vijf jaar na het einde ervan. Na deze vijf jaar bent u verplicht om de werknemer te vragen of hij een exemplaar van het document bij Sigedis wenst te bewaren voor de permanente archivering van het document in haar databank. Als hij positief reageert, moet u via de toepassing "CareerPro Documents" (of via het batchkanaal mits u veel contracten te verzenden heeft) een kopie van het document samen met de contractinformatie sturen.

Hoe? 

Na authenticatie en melding van het KBO-nummer van het bedrijf waarvoor u zich aanmeldt, krijgt u toegang tot de toepassing. Een online handleiding is beschikbaar op de site en legt in detail uit hoe u een contract kunt verzenden, hoe u reeds verzonden contracten kunt raadplegen of hoe u een contract kunt wijzigen.

Capelo voor werkgevers en sociale secretariaten

Wat is het?

Capelo (Carrière Publique Électronique - Elektronische Loopbaan Overheid) werd in 2008 in het leven geroepen om de loopbaangegevens van werknemers uit de openbare sector te bewaren. De databank heeft ervoor gezorgd dat PDOS destijds kon evolueren naar een integraal elektronisch beheer van de pensioendossiers. Sindsdien beheert Sigedis de gegevens die noodzakelijk zijn om de pensioenen van ambtenaren te berekenen.

De gegevens die destijds in Capelo werden opgeslagen, werden in 2014 gemigreerd naar onze Diogenes databank die alle gecontroleerde, samenhangende en niet-geïnterpreteerde loopbaangegevens van alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bevat.

Vragen?

U kunt tot op heden de aangifte van uw werknemers doorgeven via de applicatie ‘Capelo Historische Gegevens’ die toegankelijk is op de website van de sociale zekerheid.

Voor vragen met betrekking tot het invoeren van de historische gegevens, wordt u verzocht contact op te nemen met Eranova op 02/511 51 51 of dit contactformulier te gebruiken.

Van wie gaat Capelo uit?

Capelo is een initiatief van Sigedis en de openbare instellingen van de sociale zekerheid. 

Naar Capelo