Wat is mypension?

mypension / mijn aanvullend pensioen is jouw online dossier met gepersonaliseerde info over jouw tweedepijlerpensioen. Het doel? Mensen wegwijs maken in deze complexe en technische materie en hun een volledig zicht op hun extra pensioen voorschotelen.

Meer over mypension.be

Hoe werkt het?

Ga naar mypension.be en meld je aan met je e-ID, Itsme of de authenticator van jouw keuze (voor meer info over deze mogelijkheden kan je terecht op onze pagina: 'hoe aanmelden als burger') voor een volledig beeld van jouw (toekomstige) pensioensituatie.

Ga naar de tab ‘mijn aanvullend pensioen’. Hier krijg je een globaal beeld van je aanvullend pensioen en kan je nagaan hoeveel er al is gespaard in alle plannen samen. Per pensioenplan kan je ook een detailfiche consulteren en zien hoeveel je in elk plan kan verwachten bij pensionering, evenals het pensioenreglement mits je nog actief bent aangesloten.

Wat kan je er terugvinden? 

Iedereen die zich afvraagt hoe het zit met zijn aanvullend pensioen, kan op mypension.be nagaan:

  • of hij later een aanvullend pensioen zal krijgen,
  • en zo ja, hoeveel er al is opgebouwd,
  • welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten beheert en wat hier mee gebeurt als hij zou sterven vóór pensionering. Gegevens over jouw wettelijk pensioensparen zijn niet beschikbaar op mypension.be.

Waar komen de gegevens vandaan?

Sigedis verzamelt alle informatie in DB2P, de databank waarin alle gegevens over aanvullende pensioenen worden gecentraliseerd.

Verzekeraars en pensioenfondsen, die de aanvullende pensioenen beheren, zijn de belangrijkste leveranciers van de gegevens in DB2P. Zij zijn verplicht om de jaarlijkse stand van de rekeningen en de opgebouwde rechten van hun aangeslotenen door te geven aan de DB2P.

Van wie gaat mypension.be uit?

mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.

Procedure voor het meedelen van aanvullende pensioeninformatie aan rechthebbenden

1. Overlijden of echtscheiding - behoefte aan informatie

Wanneer iemand overlijdt, zijn de nabestaanden vaak op zoek naar (al dan niet financiële) informatie met betrekking tot de overledene. Ook rond het aanvullend pensioen zijn er dan soms vragen. Het kan gaan om de vraag of de overledene zelf nog openstaande vorderingen had tegen de werkgever of de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds). Of nog, de vraag of de nabestaanden recht hebben op een overlevingspensioen.

Een totaal andere situatie is die van gehuwde personen die willen scheiden en die vragen hebben over de vermogensbestanddelen waarover de partner beschikt. Deze moeten immers mee betrokken worden in de verdeling. Het aanvullende pensioen kan zo een vermogensbestanddeel zijn.

2. Recht op informatie - Met respect voor de privacy

Voor beide soorten situaties wenden de betrokkene, hun advocaten of soms ook notarissen zich tot Sigedis. Om dit correct te kaderen en om hier op te kunnen reageren met respect voor ieders privacy, heeft Sigedis het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid » gevraagd zich hierover uit te spreken.

Op 7 maart 2017 bevestigde het comité dat er in dergelijke situaties een recht op informatie kan bestaan (Beraadslaging 17/021 ). Ter uitvoering daarvan werkte Sigedis een procedure uit. Op 5 september 2017 deelde het Sectoraal Comité mee dat deze procedure werd goedgekeurd.

3. De procedure volgen

Nabestaanden en gehuwde personen die gaan scheiden, kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie krijgen over het aanvullende pensioen van respectievelijk de overledene of de gehuwde partner. De procedure vindt u hier.

Voor meer informatie over deze procedure kan u ons bereiken:

 • op het nummer 1765. Kies in het keuzemenu achtereenvolgens 1-3-4 

• via ons contactformulier

• of per klassieke post op:

Sigedis vzw

Dienst Operations – Contact Center DB2P

Victor Hortaplein, 11 (P3)
1060 Brussel