Wat is mycareer?

Mycareer.be is een duidelijk en beknopt overzicht van je carrière met je persoonlijke loopbaangegevens in België. 

Het platform is zeer visueel en gebruiksvriendelijk, met verschillende weergaven afhankelijk van het type informatie dat je zoekt.

Uw carrière binnen handbereik

 Mycareer.be helpt u gedurende uw hele loopbaan door u verschillende aanvullende inzichten rechtstreeks op de homepage aan te bieden:

-     Controleer je hele carrière of bekijk specifieke periodes in meer detail;

-     Raadpleeg bepaalde carrièremogelijkheden, zoals je tijdskredietmogelijkheden, toegang tot een flexjob of een studentenjob. Deze opties kunnen worden aangepast aan je persoonlijke situatie;

-     Bekijk je hele carrière in de vorm van een tijdlijn of samenvatting, telkens per beroepsstatus.  Je vindt je vorige en huidige jobs, evenals eventuele periodes van inactiviteit (bv. periodes van werkloosheid). Voor elke baan worden ook je salaris, de periode en het aantal gewerkte dagen weergegeven. 

Voorbeeld loopbaan opties Voorbeeld tijdslijn
opties loopbaan tijdslijn

Daarnaast krijgt u vanaf begin 2025 ook toegang tot de lijst van uw opleidingen en opleidingsrechten.

Vragen over mycareer.be? 

Bekijk de FAQ die beschikbaar is in de app of stel je vraag direct op mycareer.be.

ACTUALITEITEN

Denkt u erover om een flexi-job te beginnen?

-    Controleer of u in aanmerking komt op mycareer.be;
-    Meer informatie over flexi-jobs vindt u op het portaal van de sociale zekerheid;
-    Surf naar de website van de Pensioendienst  als u gepensioneerd bent;
-    Contacteer de FOD Financiën voor fiscale vragen op 02-572.57.57 (gevolgd door code 17002);
-    Contacteer de RSZ-helpdesk op het nummer 02-509.59.59 voor verdere vragen.
 

Hoe inloggen?

Toegang tot mycareer.be is heel eenvoudig!

Log in met je elektronische identiteitskaart (eID), Itsme of een andere beschikbare beveiligde authenticatiemethode (zie de pagina "Hoe aanmelden als burger" voor meer details).

Waar komt deze informatie vandaan?

De gegevens op mycareer.be zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer) werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen regelmatig indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid.

De gegevens zijn neutraal (ze zijn niet geïnterpreteerd of bewerkt) en ook zeer betrouwbaar: ze komen rechtstreeks van authentieke bronnen.

 

Mycareer.be is een initiatief van Sigedis en de openbare instellingen van de sociale zekerheid:

RSZ, RVA, RJV, HVW, FPD, RIZIV, Fedris, KSZ, HZIV en RSVZ.