image

We zijn bijzonder blij dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) PensionStat.be heeft genoemd als voorbeeld van hoe België "besluitvorming door beleidsevaluatie" heeft verbeterd. Deze vernoeming is een mooie erkenning van ons werk.

Met PensionStat.be vergroten we samen met de Federale Pensioendienst en de RSVZ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van pensioendata. We bieden juiste cijfers aan die (onder andere) beleidsmakers op elk moment kunnen raadplegen. Zowel over het wettelijk pensioen als het aanvullend pensioen is er data beschikbaar, bijvoorbeeld over pensioenstelsels, pensioenbedragen, hoogte reserves, etc. Meer en meer zullen daar ook loopbaandata aan gekoppeld worden.

Het is van groot belang exact te meten wat er reëel gebeurt op pensioenvlak en hoe zich dat verhoudt tot de arbeidsmarkt. Nog al te vaak lees en hoor je hoe in het publieke debat pensioenmaatregelen verdedigd worden, vaak deels op basis van assumpties die niet altijd de correct blijken te zijn. Bijna altijd is de realiteit genuanceerder en complexer dan wat heel wat mensen aannemen. Soms gaat de realiteit gewoon tegen de intuïtie in en dan is men verrast wanneer men de cijfers ziet.

PensionStat.be wil met objectieve data bijdragen tot een op feiten gebaseerd pensioendebat, zeg maar een Evidence Based Pension Policy. Doordat PensionStat.be duidelijke pensioendata en statistieken aanbiedt, kan wie aan het publieke debat wil deelnemen zijn standpunten voortaan baseren op cijfers. En zo wordt het ook wat moeilijker om langs de realiteit heen te praten.

Sigedis zet af en toe nieuwe cijfers en statistieken in de kijker tijdens lezingen en events. Zo werd er dit jaar in maart de studienamiddag ‘Gender & Pensioen’ georganiseerd. Tijdens de studienamiddag werden diverse analyses en studies toegelicht die de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen in de kijker zetten. In de toekomst hopen we nog meer nieuwe data te presenteren tijdens events.

Samen met de SFPD en het RSVZ, zullen we blijven streven naar het aanleveren van kwalitatieve en betrouwbare pensioendata.