Bij Sigedis zijn we overtuigd dat een gemotiveerde en geëngageerde werknemer in een aangename werkomgeving fundamenteel is voor het verwezenlijken van onze missies.

Onze vijf waarden helpen hierbij:

1. Respectvolle houding

Respect voor onze collega’s en onze klanten vormt de basis voor gezonde en evenwichtige werkrelaties. Sigedis bouwt een werkomgeving op waarin iedereen zich gerespecteerd voelt ondanks de verschillen. Dit stimuleert de creativiteit en het nemen van initiatief.

2. Verantwoordelijkheid

Bij Sigedis respecteren we onze verplichtingen op lange termijn. Ieder neemt dan ook zijn verantwoordelijkheden. Deze factoren zijn van wezenlijk belang voor het opbouwen van vertrouwelijke relaties met onze collega’s en onze klanten.

3. Flexibiliteit

Sigedis tekent zich af als waardevolle partner op lange termijn. We zijn in staat om op flexibele wijze te reageren op veranderingen en te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

4. Samenwerking

De kern van onze missie vereist een alledaagse samenwerking met meerdere instellingen. Samen bereiken we onze gezamenlijke doelstellingen. We stimuleren dan ook het uitwisselen van ideeën, drager van een leerrijke kennisontwikkeling.

5. Work-life balance

Bij Sigedis zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun privé en hun professionele leven zo goed mogelijk in overeenstemming kunnen brengen. Deze organisatiewijze draagt bij tot ieders welzijn.

.