texte

Wist je dat er nu een update van je persoonlijk aanvullend pensioendossier beschikbaar is op mypension.be?

Zoals elk jaar, stuurden we ook dit jaar een herinnering en update naar alle mensen met een aanvullend pensioen in db2p. Via één bericht worden alle 4,18 miljoen aangeslotenen geïnformeerd over ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be én krijgen ze een overzicht van hun aanvullend pensioen op 1 januari 2022.

Bekijk ook jouw persoonlijk dossier op mypension.be/ mijn aanvullend pensioen en check hoeveel aanvullend pensioen je al hebt opgebouwd.

Ben je op zoek naar globale cijfers over het Belgische aanvullende pensioenlandschap? Ga dan naar PensionStat.be voor de meest actuele kerncijfers over aanvullende pensioenen.