image

Jaarlijks berekenen de Federale Pensioendienst, Sigedis en RSVZ de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, zowel voor wettelijke als aanvullende pensioenen.

Sinds vorig jaar kan u op PensionStat.be terecht voor een toegankelijk en objectief overzicht van de pensioenkloof. ‘Gender & Pensioen’ is de monitoring tool om de pensioenbescherming van vrouwen in kaart te brengen en te vergelijken met die van mannen.

Vorig jaar lanceerden we de nieuwe kerncijfers op basis van de situatie voor recent gepensioneerden in 2021. Vanaf nu zijn de kerncijfers ‘Gender & Pensioen’ ook beschikbaar voor 2022. We nemen nu dus ook de situatie onder de loep van recent rustgepensioneerden die in 2022 voor het eerst een rustpensioen ontvingen. Naast de bekende kerncijfers kan u nu via PensionStat.be ook ontdekken of het gewaarborgd minimumpensioen helpt om de pensioenkloof te dichten.

Wat is de pensioenkloof?

Om na te gaan hoe het zit met vrouwen en hun pensioen, berekenen we de pensioenkloof. Die pensioenkloof toont hoeveel lager of hoger het gemiddeld pensioen van een vrouw is in vergelijking met dat van een man. De pensioenkloof wordt berekend door het verschil te nemen tussen het gemiddeld pensioen van de man en dat van de vrouw (pensioenkloof in euro), en dit af te zetten ten opzichte van het gemiddeld pensioen van de man (pensioenkloof in percentage). 

In 2022 ontvingen 114.294 mensen voor het eerst hun rustpensioen zonder dat ze dit combineerden met een overlevingspensioen en/of echtscheidingspensioen. De nieuwe populatie recent rustgepensioneerden bestaat voor 57% uit mannen en voor 43% uit vrouwen.

Ook bij de recent gepensioneerden in 2022 blijven de verschillen tussen vrouwen en mannen opvallend:

  • Het totale pensioen (dat is het wettelijk en aanvullend pensioen samen) van vrouwen ligt gemiddeld 21% lager dan dat van mannen.
  • Het wettelijk rustpensioen van vrouwen is gemiddeld 19% lager dan dat van mannen.
    Het gemiddeld wettelijk rustpensioen van de recent rustgepensioneerde vrouwen bedraagt 1.778 euro en dat van de mannen 2.184 euro. Vrouwen krijgen dus maandelijks gemiddeld 406 euro minder wettelijk pensioen dan mannen. Bijna één op tien (8%) mannen de recent op pensioen zijn gegaan, ontvangt een rustpensioen van minder dan 1.000 euro, terwijl dat bij vrouwen één op vijf is.  
  • De pensioenkloof is nog groter voor het aanvullend pensioen: mannen krijgen bij pensionering gemiddeld een aanvullend kapitaal dat twee keer zo hoog is als dat van vrouwen.
    Bovendien kunnen vrouwen bij pensionering minder vaak dan mannen een beroep doen op een extra aanvullend pensioen. Slechts 48% van de recent rustgepensioneerde vrouwen ontving een aanvullend pensioen, terwijl de participatiegraad bij mannen oploopt tot 66%.

 

image

 

Om de redenen achter deze pensioenkloof beter te begrijpen, bekijken we ook nu weer op PensionStat.be de pensioenkloof meer in detail aan de hand van verschillende basiskenmerken, zoals het pensioenstelsel en het aantal gewerkte jaren. 
Vanaf dit jaar bevat gender&pensioen/ pensioenkloof wettelijk pensioen bovendien ook nieuwe cijfers over het effect van het minimumpensioen op de pensioenkloof.

 

Zicht op de pensioenkloof? Afspraak op PensionStat.be!

PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.