image

Sigedis versterkt verder zijn rol in het beheer van de aanvullende pensioenen.

Een wetsontwerp werd in december vorig jaar unaniem goedgekeurd door de Commissie sociale zaken om verschillende concrete acties uit te voeren:
  • Vanaf 2024 wordt een duidelijker jaarlijks pensioenoverzicht naar alle aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan gestuurd (door Sigedis)

  • Administratieve vereenvoudiging dankzij de sleutelrol van Sigedis in databeheer en -uitwisseling

  • Harmonisatie van de regels voor alle pensioeninstellingen, zodat elke burger over dezelfde informatie beschikt

  • Actualisering van de regels van mypension.be voor de tweede pijler, die zal zorgen voor meer samenhang tussen de informatie die door hun pensioeninstelling en door mypension.be aan de aangeslotenen wordt verstrekt.

Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Aarzel niet om mypension.be/aanvullendpension te raadplegen

Alle kerncijfers voor de aanvullende pensioenen in België vindt u ook op PensionStat.be