logo

Nieuwsupdate : kerncijfers 2022 over de Belgische aanvullende pensioenen

Elk jaar update ons db2p-team de kerncijfers over de Belgische aanvullende pensioenen. Alle cijfers kan je in detail op PensionStat.be terugvinden en zijn een belangrijke bron van informatie over hoe de aanvullende pensioencijfers in ons land evolueren.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door Sigedis! Het db2p-team analyseert de stand van de rekening en de opgebouwde rechten die de pensioenfondsen en verzekeraars over hun aangeslotenen naar db2p doorsturen.

Een moeizame taak om alle gegevens over aanvullende pensioenen te verzamelen, te beheren en te analyseren!

 

Wat laten de cijfers dit jaar zien?

4,13 miljoen mensen krijgen aanvullend pensioen bij pensionering

Op 1 januari 2022 waren er 4,13 miljoen aangeslotenen met een aanvullend pensioen, dit is 3,6% meer dan in 2021. Ruim 3 miljoen aangeslotenen bouwen vandaag ook nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job. De gemiddelde verworven reserves voor mannen bedraagt 30.058 euro, voor vrouwen is dit 16.837 euro. Er is dus nog een verschil van 44% tussen mannen en vrouwen.

74% van de beroepsbevolking bouwde al aanvullend pensioen op voor later. Van de Belgische werknemers bouwt 76% vandaag ook actief een aanvullend pensioen op, bij de zelfstandigen is dit slechts 57%.

Aanvullende pensioenen in België: een overzicht

Meer dan 100 miljard aan verworven reserves

Het totaal aan verworven reserves op Belgische aanvullende pensioenrekeningen overschrijdt in 2022 voor het eerst 100 miljard euro. Van deze verworven reserves wordt 81% beheerd door verzekeraars en 19% door pensioenfondsen.

85% van alle aangeslotenen hebben enkel verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de werknemers. 15% heeft dus een pensioenplan als zelfstandige, al dan niet in combinatie met een aansluiting als werknemer. De gemiddelde verworven reserves in een ondernemingsplan is significant hoger dan in een sectorpensioenplan.

Ontdek hier hoe het stelsel verder de opbouw van het aanvullend pensioen beïnvloedt.

Grote verschillen in hoogte aanvullend pensioen

De gemiddelde verworven reserves voor alle aangeslotenen bedraagt € 24.500, maar de mediaan (de verworven reserve van de middelste aangeslotene) bedraagt slecht € 3.566. We zien ook dat in alle leeftijdscategorieën de gemiddelde en mediaan verworven reserve van mannen hoger is dan die van vrouwen. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar oud hebben de 20% aangeslotenen met de laagste verworven reserves minder dan € 1.223 verworven reserves. De aangeslotenen met de 20% hoogste reserves hebben minimaal € 73.503 aan verworven reserves.

Benieuwd naar meer details over de hoogte van de verworven reserves?