image

Nieuw op mypension.be!

Dankzij de digitale mandaten op mypension.be is het nu mogelijk om online inzage te vragen in uw wettelijke en aanvullende pensioendossier bij een vertrouwenspersoon.

Het aanmaken van een digitaal mandaat duurt slechts enkele minuten!

  1. De vertrouwenspersoon (mandaatnemer) meldt zich aan op https://www.mypension.be/nl en creëert het mandaat door de persoon aan te duiden waarvoor deze het mandaat aanvraagt.
  2. Uw verwant die toegang geeft tot zijn of haar dossier gaat naar mypension.be om het mandaat te aanvaarden.
  3. Je hebt nu toegang tot het dossier van de persoon die je helpt!

Het is ook mogelijk een duur aan het mandaat te koppelen om het vanaf een bepaalde datum te activeren of op te schorten.

Deze nieuwe functionaliteit werd ontwikkeld dankzij een samenwerking tussen Sigedis, de Federale Pensioendienst, het RSVZ, de FOD Financiën en de CSAM.