pension

De jaarlijkse updates van de aanvullende pensioenrekeningen voor 2018 zijn aangegeven in de databank aanvullende pensioenen (DB2P). 3,68 miljoen mensen die samen meer dan 80 miljard aan aanvullende pensioenreserves hebben, kunnen nu een nieuwe stand van hun rekeningen consulteren.

Lees het volledig persbericht hier: