Wat is PensionPro Organizer?  

In de onlinedienst ‘PensionPro' Organizer’ (voordien DB2P voor werkgevers en vennootschappen) kunnen werkgevers en vennootschappen hun DB2P-dossier consulteren en de nodige informatie vinden voor het vervullen van hun administratieve verplichtingen.

Werkgevers hebben in PensionPro toegang tot gegevens over de aanvullende pensioentoezeggingen die ze ingericht hebben voor hun personeelsleden en vennootschappen hebben er toegang tot gegevens over de aanvullende pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Pensioenen_ondernemingen

Wat is DB2P?

DB2P is de databank waarin de informatie over aanvullende pensioenen wordt gecentraliseerd. Alle pensioenplannen, groepsverzekeringen en VAPZ-overeenkomsten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) worden geregistreerd in DB2P en voor elke aangeslotene wordt jaarlijks de stand van zijn individuele rekening bijgehouden.

Wat zijn de voordelen van DB2P?

 • DB2P helpt de transparantie over aanvullende pensioenen bevorderen. Vb:
  • Beleidsmakers krijgen duidelijke en betrouwbare statistieken 
  • DB2P draagt ook bij tot de vermindering van administratieve lasten voor werkgevers en vennootschappen (zoals het afschaffen van de fiscale attesten of een automatische verzending van de pensioenfiches)
  • ....
 • DB2P maakt een efficiëntere sociale en fiscale controle mogelijk.

 

Hoe werkt het? 

Zodra u als werkgever of vennootschap ingelogd bent in PensionPro kunt u:

 • de aangiftes raadplegen die uw verzekeraar of pensioenfonds voor uw dossier gedaan heeft;
 • de informatie vinden die u nodig heeft voor het vervullen van bepaalde administratieve verplichtingen;
 • reageren op de informatie die over u geregistreerd is.

Alle informatie die u nodig heeft om deze onlinedienst te gebruiken en uw verplichtingen in het kader van de databank te vervullen, vindt u op de DB2P-website

Van wie gaat het uit?

DB2P is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis. Sigedis beheert de DB2P databank.

Meer informatie over de Databank Aanvullende Pensioenen vindt u op de DB2P-website