Onze online diensten voor aanvullende pensioenen

Onze online diensten voor aanvullende pensioenen voor professionals laten enerzijds pensioeninstellingen toe om hun aangifteverplichtingen in het kader van DB2P te vervullen en geven anderzijds overheidsinstellingen toegang tot de gegevens uit de DB2P databank.

pension

PensionPro Provider (voor pensioen- of solidariteitsinstellingen)

Via PensionPro Provider (voordien DB2P - de databank aanvullende pensioenen) kunnen pensioen- of solidariteitsinstellingen hun aangifteverplichtingen in het kader van DB2P vervullen. 

Wat is DB2P?

DB2P is de databank waarin de informatie over aanvullende pensioenen wordt gecentraliseerd. Alle pensioenplannen, groepsverzekeringen en VAPZ-overeenkomsten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) worden geregistreerd in DB2P en voor elke aangeslotene wordt jaarlijks de stand van zijn individuele rekening bijgehouden.

Wat zijn de voordelen van DB2P?

DB2P maakt een efficiëntere sociale en fiscale controle mogelijk op verschillende vlakken. Vb: 

  • geautomatiseerde controle door de RSZ van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler, en
  • controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens. Het wettelijke en aanvullende pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste brutoloon bedragen;
  • ...

DB2P helpt voor beleidsmakers, inrichters en aangeslotenen de transparantie over aanvullende pensioenen bevorderen.

Van wie gaat het uit?

DB2P is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis. Sigedis beheert de DB2P databank.

Meer informatie over de Databank Aanvullende Pensioenen vindt u op de DB2P-website.

PensionPro Public (voor agenten sociale zekerheid)

Via PensionPro Public (voordien DB2P - aanvullende pensioenen) wordt de databank aanvullende pensioenen toegankelijk gesteld voor de overheidsinstellingen die belast zijn met de fiscale controles die in de artikelen 305 en 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 worden gedefinieerd, voor zover nodig voor de uitvoering van deze taken.

De gegevens uit de DB2P gegevensbank worden tevens aangewend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en voor beleidsvoorbereidende doeleinden.

Wat is DB2P?

DB2P is de databank waarin de informatie over aanvullende pensioenen wordt gecentraliseerd. Alle pensioenplannen, groepsverzekeringen en VAPZ-overeenkomsten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) worden geregistreerd in DB2P en voor elke aangeslotene wordt jaarlijks de stand van zijn individuele rekening bijgehouden.

Wat zijn de voordelen van DB2P?

DB2P maakt een efficiëntere sociale en fiscale controle mogelijk op verschillende vlakken. Vb: 

  • geautomatiseerde controle door de RSZ van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler, en
  • controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens. Het wettelijke en aanvullende pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste brutoloon bedragen;
  • ...

DB2P helpt voor beleidsmakers, inrichters en aangeslotenen de transparantie over aanvullende pensioenen bevorderen.

Van wie gaat het uit?

DB2P is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis. Sigedis beheert de DB2P databank.

Meer informatie over de Databank Aanvullende Pensioenen vindt u op de DB2P-website.