Wat is Career Pro?

In de onlinedienst Career Pro (voordien Athena Career), kunt u als professional de loopbaan bekijken van een burger die bekend is binnen het netwerk van de sociale zekerheid. Dat gebeurt binnen de grenzen van de privacy-machtigingen van de instelling waarvoor u als professional werkt. Eventueel worden bepaalde gegevens dus gefilterd.

employee

Waar komen de gegevens vandaan? 

In onze databank, Diogenes genoemd, ontvangen we en verwerken we alle gecontroleerde, samenhangende en niet-geïnterpreteerde loopbaangegevens van alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Deze gegevens komen voornamelijk van de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De verschillende OISZ kunnen deze gegevens dankzij Career Pro rechstreeks consulteren en vervolgens naargelang hun behoeften interpreteren en gebruiken. 

Waarvoor wordt het gebruikt? 

Career Pro kan door u als agent van de OISZ gebruikt worden als dossierbeheertool voor vragen of problemen waarvoor burgers u rechtstreeks contacteren. 

Hoe werkt het als dossierbeheertool? 

De verschillende OISZ hebben rechtstreeks toegang tot de loopbaangegevens van burgers via Career Pro. Indien een medewerker van een OISZ loopbaangegevens van een burger nodig heeft in het kader van een dossier, kan hij deze gegevens consulteren via deze tool. De toegang wordt slechts toegestaan na een machtiging van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Van wie gaat het uit?

Career Pro is een initiatief van Sigedis en de openbare instellingen van de sociale zekerheid.