Volgende teksten dienen als basis voor onze projecten

Naam Datum Titel Relevante artikels Staatsblad Pagina Wijzigingen Type tekst Opmerkingen

Algemeen

 
 
           
Overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 04/12/2023 Overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (Uit hoofde van artikel 26 van verordening 2016/679 (AVG) – FPD, RSVZ en Sigedis). / / / / Overeenkomst  
Generatiepactwet 23/12/2005 Wet betreffende het generatiepact        Art. 8 30/12/2005 (ed.2) 57269 / Wet /

Geconsolideerde beroepsloopbaan werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

               
KB Info & Samenwerking
12/06/2006
KB tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact                                                           

/

22/06/2006
31907
/ KB
Volmachtenbesluit
Met verslag aan de Koning
KB Loopbaanoverzicht en raming                               
26/04/2007
/
15/05/2007
26374
/ KB /
Capelo-wet
29/12/2010
/
31/12/2010
(ed. 3)
83506
/ Wet /
Juridische basis van de individuele rekening 09/12/1968 Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers / 25/12/1968 12555 / KB /

Aanvullende pensioenen

               
Wet Databank 2de Pijler
27/12/2006
Art. 305-306
28/12/2006
(ed. 3)
75238
/ Wet /
KB Databank 2de Pijler
25/04/2007

/

16/05/2007
26744
/ KB Met verslag aan de Koning
Wijziging van de programmawet van 27/12/2006
23/12/2009
Art. 69
30/12/2009
82324
/ Wet  

Archivering elektronische arbeidscontracten

               
Wet Archivering
3/06/2007
/
23/06/2007
39324
/   /