Toegangkelijkheidsverklaring

Sigedis doet haar best om haar websites en onlinediensten voor iedereen toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Ze geldt voor deze website (www.sigedis.be). 

Nalevingsstatus

De Sigedis website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 25/08/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 12/01/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via ons contactformulier hier.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: 

contact@federaalombudsman.be