Wie zijn wij

Sigedis is een publieke vereniging zonder winst oogmerk die in 2006 is opgericht door instellingen van sociale zekerheid. Onze vzw vervult een unieke rol als one-stop-data-source en biedt end to end oplossingen voor iedereen met databehoeften op het vlak van persoonsidentificatie, loopbaan, en pensioen.

Sigedis biedt omvattende, betrouwbare en kwaliteitsvolle data die elke individuele eindgebruiker of professionele gebruiker eenvoudig kan benutten gaande van gestructureerde data-uitwisseling over geautomatiseerde antwoordalgoritmes tot online burgertoepassingen zoals mycareer.be en mypension.be.

Verder bieden we ook technische ondersteuning aan het netwerk van de sociale zekerheid. Dankzij onze expertise in data gerelateerde diensten, helpen we onze partnerinstellingen een betere dienstverlening te bieden en informatie te verstrekken aan de burgers. Op die manier is Sigedis een drijvende kracht achter de ontwikkeling van e-government oplossingen die tot de meest performante en transparante van Europa behoren. 

 

Voor burgers

Voor burgers of sociaal verzekerden betekent dit dat alle sociale gegevens die betrekking hebben op hun loopbaan of aanvullend pensioen in onze databanken opgeslagen worden.

Via onze online diensten krijgen burgers rechtsreeks toegang tot hun eigen gegevens en helpen we ze (soms zware) administratieve procedures omzeilen om met inzicht en kennis van zaken loopbaankeuzes te maken en volop van hun sociale rechten te genieten. 

 

Voor ondernemingen

Wij zijn in eerste instantie een partner die ondernemingen ondersteunt in het vervullen van hun diverse (aangifte)verplichtingen. Dit kan gaan van het ter beschikking stellen van de gepaste online diensten voor het aangeven van data tot aan het correct identificeren van werknemers.

Wij bieden ze tevens oplossingen op maat voor hun databehoeften en geven ze waar nodig, en exclusief op vraag van de burgers, toegang tot specifieke loopbaan en pensioen gegevens.

 

Voor professionals

Wij zijn een ondersteunende partner die professionals in staat stelt om complete informatie aan hun eindpubliek te verstrekken. Dankzij onze eenvoudige en gebruiksvriendelijke online diensten kunnen openbare instellingen contactuitwisselingen met de burgers gemakkelijk beheren. Onze kwaliteitsvolle data betekent tevens dat ze geinformeerde beleidsbeslissingen kunnen nemen en hun cliënten met zekerheid adviseren.